krok
zpět
krok
vpřed
Výběr typu závory

Vysvětlující informace

Při výběru závory mějte na paměti,

že skříň závory má z jedné strany na hřídeli upevněné rameno a z druhé strany pak dvířka pro přístup k motoru, vyrovnávacím mechanismům a také např. řídící elektronice. Až se bude závora osazovat, musí do ní být zachován přístup.

U délek ramen uvádíme jejich celkovou délku.

Část ramene je u libovolného typu závory zasazena do držáku na závoře, takže se skutečná délka ramene zmenší. U jednotlivých typů uvedeme v popisu jejich skutečně použitelnou délku - připadne nám důležité se o tyto informace podělit.

Informace pro účtárny.

naše závory zatřídíte dle SKP do skupiny 35.20.40