krok
zpět
krok
vpřed
Velikost vrat

Vysvětlující informace

Než si vezmete do ruky metr a začnete měřit !

1. Ubezpečte se, že víte, kam bude sahat hotová podlaha (ve stavebních plánech je všude označena nulou).
2. Tuto „nulu“ si vyznačte na zdivu a odtud provádějte zaměření výšky otvoru (na obrázku vlevo je značena jako RM).
3. Všechna měření provádějte zevnitř místnosti, protože i vrata se montují z vnitřní strany.
4. Pečlivě zaměřte rozměry podle obrázku a zapište je do příslušných kolonek na této stránce.

Také si prosím pečlivě přečtěte všechny texty níže.
   

Připravené montážní otvory musí splňovat následující požadavky:


1. otvory by měly mít zpravidla pravoúhlý tvar, což lze snadno prověřit změřením úhlopříček, jejichž rozdíl by neměl být větší jak 5 mm; nesplnění této podmínky lze eliminovat (pokud to stavební podmínky dovolují) dodáním širších anebo vyšších vrat – tímto způsobem lze ošetřit také otvory s klenbou (lunetou), tedy půlkruhovým obloukovým polem nad vraty

2. povrch orámování otvoru musí být rovný a hladký, bez zbytků omítky a trhlin

3. odchylka pracovních ploch od vertikální či horizontální osy by neměla přesahovat více než 1,5 mm / m, avšak rozhodně ne více než 5 mm; kontrolu lze provést např. vodováhou

4. v prostoru určeném pro montáž vrat se nesmí nacházet žádné stavební konstrukce, potrubí, rozvody topení, ventilace, apod.. Barevně vymezený prostor na obrázku musí zůstat „volný“ pro pohyb vrat.

Existuje řada různých montáží, které se přizpůsobují prostoru,

který je reálně k dispozici. Pokud máte pod stropem málo místa, či naopak, pokud je strop příliš vysoko, pokud strop neexistuje a vrata jdou přímo pod krov, atd..

Podle Vámi naměřených a zadaných hodnot bude vybrána optimální konstrukce.

Chcete mít vrata ovládaná motorem?

1. Pokud vrata budete otevírat jen výjimečně, pak je volba snadná. Ovšem čím menší budou vrata, tím buďte obezřetnější.
U plochy 14 m2 se začíná cena motorů lámat směrem dolů a pod 12 m2 je možné pořídit velice levné motory. Jde totiž o to, že motory jsou samosvorné, což znamená, že se zavřená vrata chovají jako zamčená. Překonat sílu motoru je stejně obtížné jako překonat násilím zámek.

2. A pokud motor nechcete, asi budete chtít nějakým způsobem vrata uzamykat. Máte-li přístup k vratům z vnitřní strany, postačí levná zástrčka (kterou přidáváme zdarma ke každým sekčním vratům bez motoru a bez zámku), ale potřebujete-li mít přístup zvenčí, je třeba vzít na vědomí, že cena zámku dosahuje nakonec ve svém důsledku 50% a více ceny levných motorů.

3. Připustíte-li si totiž myšlenku, že by se snad v budoucnu mohla vrata motorizovat, raději to udělejte hned. Ušetříte pěkných pár tisíc, protože montáž vrat společně s motorem je zvýhodněna. Při montáži motoru v budoucnu zaplatíte příjezd technika, plnou montáž motoru a odpojený zámek stejně zůstane ve vratech, jinak by po něm v panelu zela díra.

Více